Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 22 Μαΐου 2011

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΚΙΣΣΟΥΔΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( Ε.ΠΕ.ΠΟΛ ) ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

·         Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας καθιερώθηκε στις 22 Μαϊου του 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη και από τότε  γιορτάζεται ανελλιπώς  κάθε χρόνο η Ημέρα της Βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός του εορτασμού είναι η καλύτερη ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κυβερνήσεων για την ευθύνη που έχουν για την προστασία της Βιοποικιλότητας.
·         Οι ειδικότεροι στόχοι του εορτασμού είναι να διαφυλάξουμε τον μοναδικό φυσικό μας θησαυρό, να προλάβουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, να δώσουμε βοήθεια στις κοινωνίες για να διατηρήσουν την βιοποικιλομορφία της φύσης και για να εξασφαλίσουμε την δίκαιη χρήση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο.
·         Η Βιοποικιλότητα  είναι η ποικιλία των βιολογικών ειδών.
·         Η ποικιλία των φυτικών και ζωικών ειδών και των οικοσυστημάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. .......................
·         Οι ωφέλειες της Βιοποικιλότητας είναι τεράστιες και είναι κυρίως οικονομικές, κοινωνικές, ιατροφαρμακευτικές κ.λ.π.
·         Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται  από εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Τα τελευταία δε 30 χρόνια η Βιοποικιλότητα έχει παρουσιάσει μείωση της τάξης του 30% λόγω των κλιματικών αλλαγών. Περισσότερα από 844 είδη φυτών και ζώων έχουν εξαφανιστεί από το 16ο αιώνα έως σήμερα. Επίσης χιλιάδες είδη έχουν εξαφανιστεί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν συνολικά στη Γη πάνω από 315.000 είδη φυτών. 
·         Σύμφωνα δε και με στοιχεία της Κομισιόν απειλούνται με εξαφάνιση 1 στα 8 είδη πτηνών, 1 στα 4 θηλαστικά και 1 στα 3 αμφίβια.
·         Στην Ελλάδα απειλούνται με εξαφάνιση η Καστανή Αρκούδα, η Μεσογειακή Φώκια, η χελώνα Καρέτα – Καρέτα, η Αγριόγατα, ο Γυπαετός η Πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο Λύκος, το Τσακάλι, ο Ασβός, το Ζαρκάδι και το Ελάφι.
·         Η μείωση της Βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι 100 -  1.000 φορές υψηλότερη από το φυσιολογικό επίπεδο.
·          Οι Κυριότερες Αιτίες της Μείωσης της Βιοποικιλότητας είναι :
α). Η ρύπανση του περιβάλλοντος
β). Η καταστροφή των δασών - Πυρκαγιές
γ). Η ερημοποίηση των εδαφών
δ). Η μόλυνση των υδάτων
ε). Η υπεραλίευση και το εντατικό κυνήγι
Στ). Η  εισαγωγή ξένων ειδών
ζ). Η αύξηση του πληθυσμού
η). Η χρήση της φύσης και των φυσικών πόρων με μη βιώσιμους
    τρόπους
θ). Οι κλιματικές αλλαγές  
ι). Η Αστικοποίηση
κ). Η Εντατικοποίηση της γεωργίας κ.ά.
    Η σύγχρονη γεωργία, με τους βελτιωμένους σπόρους που χρησιμοποιεί και με την επικράτηση των εκτεταμένων Μονοκαλλιεργειών, έχει οδηγήσει σε αφανισμό τεράστιο όγκο γενετικού υλικού που δημιούργησαν αιώνες φυσικής επιλογής. Για παράδειγμα : στη Σρι Λάνκα μέχρι το 1959 καλλιεργούνταν 2.000 ντόπιες ποικιλίες ρυζιού. Σήμερα καλλιεργούνται μόνο 5 ποικιλίες. Ανάλογη είναι η κατάσταση στην Ινδία, που ενώ παλιότερα είχε 30.000 ποικιλίες ρυζιού σήμερα το 75% της παραγωγής ρυζιού προέρχεται από 9 ποικιλίες.
·         Η επέκταση των σύγχρονων καλλιεργειών αφανίζει το ντόπιο γενετικό υλικό από το οποίο οι γενετιστές άντλησαν γονίδια για τη δημιουργία  αυτών των ποικιλιών και στο οποίο θα προσφεύγουν κατά καιρούς όταν θα χρειάζονται νέες ιδιότητες με επιθυμητά χαρακτηριστικά.
·         Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών αγροτικών χρήσεων γης έχει εξίσου σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη Βιοποικιλότητα, όπως και η εντατικοποίηση, καθώς πολλά είδη που έχουν προσαρμοστεί σε αυτά τα αγροοικοσυστήματα χάνουν τα ενδιαιτήματά τους.
·         Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας για την διάσωση της ποικιλίας των έμβιων όντων στη γη, της Βιοποικιλότητας.
·         Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον αγώνα για την παύση της απώλειας της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη μέχρι το 2020 και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πλέον απειλούμενων ειδών και των οικοσυστημάτων στην Ευρώπη.
·          Το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: Δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε οι ίδιοι το μέλλον μας. Το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τους φυσικούς πόρους είναι μια εγγύηση για την επιβίωση του ανθρώπου.
·         Μερικά ακόμη από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την προστασία της Βιοποικιλότητας είναι τα εξής :
α). Η Διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία
     της βιοποικιλότητας.
β). Η Αύξηση των προστατευόμενων περιοχών.
γ). Η ενίσχυση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής
     Πρακτικής και η προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών
     προς το περιβάλλον.
δ). Η ίδρυση Τραπεζών Γενετικού Υλικού για τη διατήρηση όσου
     από το ντόπιο γενετικό υλικό έχει απομείνει.
ε). Η διατήρηση του Αγροτικού Τοπίου ( π.χ. ξερολιθιές κ.λ.π. ).
Στ). Να δοθούν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για την προστασία
      της Βιοποικιλότητας στη χώρα μας, να αυξηθούν οι ζώνες
      προστασίας και να σταματήσει η αποψίλωση των δασών.
      Επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα στους αγρότες και στους
      αλιείς για την προστασία των οικοσυστημάτων.
ζ. Τέλος στις προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η προώθηση των
    κατάλληλων πρακτικών και πολιτικών για την διατήρηση της
    Βιοποικιλότητας, του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας. Είναι
    βέβαιο   πως αν δεν βρούμε τις σωστές λύσεις, η Βιοποικιλότητα θα
    συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα να χάνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(  Ε.ΠΕ.ΠΟΛ ) ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ            Δράμα 22  Μαΐου   2011 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 31  66 100 ΔΡΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΗΜ. ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ
ΤΗΛ : 25210 21 – 748
ΚΙΝΗΤΟ :  6946419480
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου