Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ENAΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟ ΡΟΓΧΟ ΤΟΥ!(18-3-2012)


Η Κοινωνική του βάση διαχρονικά από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν από τα πιο ζωντανά και ενεργά κομμάτια της νεοελληνικής πραγματικότητας. Δυστυχώς η απώθηση της από συμμετοχικά πολιτικά δρώμενα σε συνδυασμό με την αποβολή έγγειων δυνάμεων εδραίωσαν πολιτικές μεταλλάξεις και νοσηρές νοοτροπίες και καθόρισαν πολιτικές και κυβερνητικές διαχειρίσεις μακριά από τις διακηρυκτικές αρχές με τα γνωστά σημερινά αποτελέσματα και το μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης.Σήμερα διέρχεται μια κρίση επονείδιστης ταυτότητας με σύγχυση των Ιδεολογικών , ,συνειδησιακών αρχών, αλλά και αυτής ακόμη της πολιτικοοικονομικής βιωσιμότητας της.

Στις 18-3-2012 σεβόμενη τη διαδρομή της έχει ίσως την τελευταία της ευκαιρία να αντιδράσει με δυο τρόπους και πολύ βασανιστικό δρόμο.

1.Να προσέλθει μαζικά και να εκφράσει τη διαχρονική δυσαρέσκεια της ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ! πράξη που θα αναγκάσει το άνοιγμα νέων διαδικασιών στο κίνημα και να αξιώσει να θεσμοθετηθούν πρωταγωνιστικοί ρόλοι καθορισμού της συγκρότησης και πορείας του με την εξάλειψη των γραφειοκρατικών στεγανών και αποκλεισμού των αποκλεισμών της ιστορικής διαδρομής του.
2.Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πράγμα που πιστοποιεί μια εξαρτημένη επιλεκτική λέσχη συμφερόντων, και όχι Λαϊκό Κίνημα να εγκαταλείψουν μαζικά τα Golden Boys και να ορίσουν νέο Πανελλαδικό ραντεβού ψηφοφορίας Κοινωνικής βάσης ,χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής της ,με σκοπό την εκ νέου αυτοεπίγνωση και επανακαθορισμό της Πολιτικοιδεολογικης του ταυτότητας σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές του 1974 εναρμονιζόμενες στο σήμερα και βαρύνοντα ρολό της βάσης βοηθούσης σ αυτό και της εξελιχθείσης τεχνολογίας που μπορεί να συμβάλλει περισσότερο αποκεντρωμένα και αμεσοδημοκρατικa.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου