Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Πρόταση δημιουργίας και εκμετάλλευσης μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων από τον Δήμο Δράμας.


του Χρήστου Τελλίδη
Προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δράμας
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίο,
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Η Δράμα μας φημίζεται πανελλαδικά για τα πολλά και καλής ποιότητας νερά και τις άφθονες πηγές της. Είναι, μάλιστα, ιστορικά αποδεκτό πως το όνομα της πόλης και της περιοχής μας προέρχεται από την αφθονία του φυσικού αυτού στοιχείου στον τόπο μας, από το «Ύδραμα». Αυτό το φυσικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας θεωρώ πως ήλθε η στιγμή να εκμεταλλευτούμε υπέρ του Δήμου Δράμας και των συνδημοτών μας.

Βάσει των νέων οικονομικών δεδομένων της εποχής μας,
Βάσει του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης,
Βάσει των αυξανόμενων αναγκών τόσο του Δήμου Δράμας, όσο και των νοικοκυριών που διαμένουν στα όρια ευθύνης του Δήμου Δράμας, σε ηλεκτρική ενέργεια. Και πολλών ακόμα αιτιών και αναγκών που θα καταθέσω ενώπιών σας όταν κληθώ να σας αναπτύξω και προφορικώς την παρούσα πρότασή μου.
Σας προτείνω:


Την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων σε κατάλληλα σημεία, μέσα στα όρια του Δήμου Δράμας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου, αλλά και των δημοτών της πόλης μας.
Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα με την κατάλληλη χρηματοδότηση, (ίδια κεφάλαια, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΣΠΑ κτλ), εφόσον οι αποδόσεις του έργου είναι εξασφαλισμένες και σταθερές. Η μορφή της επιχείρησης ή του φορέα διαχείρισης των εσόδων του έργου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον, αυτό είναι και το αρμόδιο όργανο που θα μπορούσε να αποφασίσει για τους σκοπούς, τον τρόπο λειτουργίας και διάθεσης του προϊόντος (ενέργεια) του φορέα.
Για το σκοπό αυτό:
Είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας υποδείξω τα κατάλληλα σημεία προς εκμετάλλευση και διατίθεμαι, δίχως καμία απολύτως αμοιβή, να σχεδιάσω και διεκπεραιώσω όλες τις απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και υλοποίηση του συνολικού έργου, απαρχής έως περαιώσεως, με δικά μου έξοδα και χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που θέτω ως προϋπόθεση προς το σεβαστό σας Συμβούλιο είναι η αποδοχή δύο όρων.
Πρώτον, η παραγωγή ενέργειας που παράγεται θα καταναλώνεται πρωτίστως από δημοτικά κτίρια και δευτερευόντως, με τρόπο ανταποδοτικό, τα υπόλοιπα ενεργειακά κέρδη να διατίθενται επ' ωφελεία (π.χ. με την μείωση του κόστους υδροδότησης, μείωση δημοτικών τελών, επιχορήγηση σε ευπαθείς και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες) του συνόλου των Δραμινών πολιτών.
Δεύτερον, ποσοστό της τάξεως από 5% έως 10% των κερδών ετησίως από τη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης που θα διαχειρίζεται το εγχείρημα να αποδίδεται:

- Στον Σύλλογο του Τεχνολογικού Μουσείου Δράμας.

Παρακαλώ, όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για να σας εκθέσω πληρέστερα την παρούσα πρότασή μου.

Με Εκτίμηση
Χρήστος Τελλίδης
Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός ΑΠΘ
Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Δράμας
Εκπαιδευτικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου