Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

«Προτεραιότητα η κοινωνική δικαιοσύνη»

H προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την ανάσχεση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία των ευάλωτων ομάδων που πλήττονται από την κρίση, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, ταυτόχρονα με την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Τα παραπάνω επεσήμανε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, κατά τη συμμετοχή της σε πάνελ με θέμα: «Απασχόληση και Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μια Παγκο-σμιοποιημένη Οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 100ης Ετήσιας Συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η κα Κατσέλη...............

αναφέρθηκε ειδικότερα, στην ανάγκη συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτι-κών με τις πολιτικές στην αγορά απασχόλησης, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή που απο-τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών σε διεθνές επίπεδο και επιβολής περιορισμών στη λειτουργία φορολογικών «παραδείσων» που διευκολύνουν την φοροαποφυγή, καθώς και την ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού οπλοστασίου της Ευρωζώνης για την ομαλή διαχείριση του χρέους κρατών-μελών της και την παροχή αναγκαίας ρευστότητας στα κράτη-μέλη.

Τέλος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις υπογράμμισε ότι, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει ουσιαστικά στην έξοδο από την κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου