Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ;

Στις 30 Ιουνίου, σε περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην Πολεοδομία για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων. Οι αιτήσεις, όμως, για να γίνουν δεκτές απαιτείται παράβολο (προκαταβολή δηλαδή) του οποίου το ύψος, στη σημερινή οικονομική κρίση -οικονομική και οικοδομική-, είναι απαγορευτικό για αρκετό κόσμο.

Πέρα από τον απλό πολίτη, ο οποίος δυσκολεύεται να τακτοποιήσει τους ημιυπαιθρίους και δε μπορεί να προσέλθει μέχρι τις 30 Ιουνίου λόγω της κρίσης, υπάρχουν και πάρα πολλοί κατασκευαστές, με μεγάλο αριθμό χώρων προς τακτοποίηση, οι οποίοι λόγω της απόλυτης νέκρωσης της αγοράς αδυνατούν να υποβάλουν τις αιτήσεις. Οι κατασκευαστές επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή αλλά, η προκύπτουσα υποχρέωση σημαντικής προκαταβολής συγχρόνως με την αίτηση τους αφαιρεί, ουσιαστικά, αυτό το δικαίωμα.

Κανονικά, πρέπει οι αρμόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονομικών να δώσουν μια καινούργια παράταση. Ωστόσο, θα ήταν επιβεβλημένο, να αποδεσμευτεί η υποβολή της αίτησης -που αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών- από την υποχρέωση της ταυτόχρονης προκαταβολής και η αποπληρωμή να γίνεται κανονικά σε δόσεις μετά την αίτηση.

Για να δούμε.. αφουγκράζεται ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση το Αίτημα της Κοινωνίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου